Shareholders as of 01.04.19(←previous extract |next extract→)

Shareholder Common shares Preferred
shares
Total shares
number shareholding number shareholding
S.Gavrilova 10,853 8.80 10,853 8.80
FINANSOVO-PROMYSHLENNAYA CORPORATSIYA "BSB" LLP 35,766 29.00 35,766 29.00
D.Abdullaev 31,013 25.15 31,013 25.15
Ja.Prihodko 16,834 13.65 16,834 13.65
G.Kojbagarova 28,867 23.41 28,867 23.41
Number of announced common shares, units123,333
Number of announced preferred shares, units24,666
Number of announced common shares, units123,333
Number of placed preferred shares, units
Number of bought back common shares, units
Number of bought back preferred shares, units