KazBurGas JSC January-March 2019 financial statements published
/KASE, 25.04.19/ - KazBurGas JSC (Aksai) January-March 2019  financial
statements have been published (in Russian) at:

– http://www.kase.kz/files/emitters/KZBG/kzbgfm1_2019_rus.pdf     and

– http://www.kase.kz/files/emitters/KZBG/kzbgfm1_2019_rus.xlsx

[2019-04-25]