Комитеттер мен комиссиялар


Директорлар кеңесінің бюджет және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті

Айнабаева Шолпан Рахманқұлқызы
(Комитет төрағасы)
"SkyBridge Invest" АҚ Басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры;

Әбдіразақов Елдар Советұлы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Алдамберген Алина Өтемісқызы
KASE Басқарма Төрағасы;
Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ тәуелсіз директоры;
Тәшметов Мирлан Жапарбекұлы
"Qazaq Banki" АҚ басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры – Комитеттің төрағасы болмаған кезде немесе мүдделердің қайшы келуі жағдайы туындағанда оның орнын басуға құқылы тұлға.

Директорлар кеңесінің мамандар, сыйақы төлеу және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті

Сәлімов Ертай Исмайылұлы
(Комитет төрағасы)
"Қазақстан Халық жинақтаушы банкі" АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, KASE тәуелсіз директоры;

Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ тәуелсіз директоры;
Құрманов Жанат Бостанұлы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасының орынбасары;
Кышпанаков Виктор Алексеевич
"ЦентрКредит Банкі" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
Нүкішев Азат Ғалымұлы
(Сарапшы)
"Қазақстан жолдары" АК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Директорлар кеңесінің Ішкі Аудит жөніндегі комитеті

Сәлімов Ертай Исмайылұлы
(Комитет төрағасы)
"Қазақстан Халық жинақтаушы банкі" АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, KASE тәуелсіз директоры;

Айнабаева Шолпан Рахманқұлқызы
"SkyBridge Invest" АҚ Басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры;
Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ тәуелсіз директоры.

Сараптық комитеті

Сәлімов Ертай Исмайылұлы
(Комитет төрағасы)
"Қазақстан Халық жинақтаушы банкі" АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, KASE тәуелсіз директоры;

Айнабаева Шолпан Рахманқұлқызы
"SkyBridge Invest" АҚ Басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры;
Сәбитов Идель Марсильұлы
KASE Басқарма Төрағасының орынбасары, ол болмаған кезде – KASE Басқармасы мүшелерінің орындарында болмауы кезінде өзара орын басуының бекітілген тәртібіне сәйкес, биржа Басқармасының өзге мүшесі;
Бұдан басқа, Сараптау комитеті туралы қағидаға сәйкес, осы комитеттің құрамына қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның екі өкілі, Биржаның Қадағалау бөлімінің бастығы және "Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы" Заңды тұлғалар бірлестігінің өкілі кіреді.
Директорлар кеңесінің атынан, Сараптық комитеттің негізгі мүшелері болмаған жағдайда немесе мүдделер қайшылығы болған жағдайда, орындарын басуға құқылы, тұлғалар:

Әбдіразақов Елдар Советұлы
"Сентрас Капитал" ЖШС бас директоры;
Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ тәуелсіз директоры;
Кышпанаков Виктор Алексеевич
"ЦентрКредит Банкі" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
Тәшметов Мирлан Жапарбекұлы
"Qazaq Banki" АҚ басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры.

Листингілік комиссиясы

Кышпанаков Виктор Алексеевич
(Листингілік комиссиясының Төрағасы)
"ЦентрКредит Банкі" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;

Айнабаева Шолпан Рахманқұлқызы
"SkyBridge Invest" АҚ Басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры – Листингілік комиссиясының Төрағасы болмаған кезде немесе мүдделердің қайшы келуі жағдайы туындағанда оның орнын басуға құқылы тұлға;
Афанасьев Павел Андреевич
"Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы" ЗТБ талдамашылық орталығының басқарушы директоры (ол болмаған кезде – Бурабаев Е.О., "Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы" ЗТБ Қор секторын дамыту орталығының басқарушы директоры);
Тәшметов Мирлан Жапарбекұлы
"Qazaq Banki" АҚ басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры – Листингілік комиссиясының Төрағасы болмаған кезде немесе мүдделердің қайшы келуі жағдайы туындағанда оның орнын басуға құқылы тұлға;
Тұрмагамбетов Қайрат Жұмабекұлы
бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы директоры;
Хорошевская Наталья Юрьевна
KASE Басқарма Төрағасының орынбасары.
Комиссия мүшелерінің, олар болмаған кезде немесе мүдделер қайшылығы туындаған жағдайда, орындарын басуға құқылы тұлғалар болып сайланды: Әбдіразақов Е.И., Жолдасбеков А.М., Салимов Е.И.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылдың 28 қарашасындағы "Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листингтік комиссиясының құрамына қойылатын талаптар, және сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттық жүйесінде жасалатын мәмілелерді қадағалау қызметін атқаратын ұйымдық құрылымының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" № 195 қаулысына және Листингілік комиссия туралы қағидаға сәйкес, осы комитеттің құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі және KASE ірі акционеры кіреді.

Директорлар кеңесінің қаржылық есеп беру және эмитенттердің аудиті жөніндегі комитеті

Кышпанаков Виктор Алексеевич
(Комитет Төрағасы)
"ЦентрКредит Банкі" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;

Сәлімов Ертай Исмайылұлы
"Қазақстан Халық жинақтаушы банкі" АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, KASE тәуелсіз директоры – Комитеттің төрағасы болмаған кезде немесе мүдделердің қайшы келуі жағдайы туындағанда оның орнын басуға құқылы тұлға;
В.А.Кышпанаков және Е.И.Салимов болмаған кезде немесе мүдделер қайшылығы жағдайында, олардың орнын Директорлар кеңесінің мүшелері ов KASE Абдразаков Е.С., Жолдасбеков А.М., Ташметов М.Ж. басуға құқылы
Хорошевская Наталья Юрьевна
KASE Басқарма Төрағасының орынбасары, болмаған кезде немесе мүдделер қайшылығы жағдайында – KASE Басқармасының мүшелері болмаған кезде өзара орын басудың белгіленген тәртібіне сәйкес KASE Басқармасының өзге мүшесі;
Цалюк Галина Анатольевна
KASE Листинг Департаментінің директоры, болмаған кезде немесе мүдделер қайшылы туындаған жағдайында – оның міндеттерін атқаратын өзге KASE қызметкері;
Литвинов Виктор Сергеевич
KASE Мониторинг бөлімінің бастығы, болмаған кезде немесе мүдделер қайшылы туындаған жағдайында – оның міндеттерін атқаратын өзге KASE қызметкері.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылдың 28 қарашасындағы "Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листингтік комиссиясының құрамына қойылатын талаптар, және сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттық жүйесінде жасалатын мәмілелерді қадағалау қызметін атқаратын ұйымдық құрылымының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" № 195 қаулысына және Биржалық кеңестің Эмитенттердің қаржылық есеп берушілігі мен аудиті жөніндегі Комитеті туралы қағидаға сәйкес, осы комитеттің құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі және ірі акционеры кіреді.

Шетел валюталары нарығы жөніндегі комитет

Байтелиев Нұртелі Тұлтайұлы
(Комитет Төрағасы)
"Еуразиялық Банк" АҚ ALM және Қазынашылық департаментінің қазынашылық басқармасының бастығы;

Алтынбек Жасұлан Қайратұлы
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ Қаынашылық Сауда-саттық операциялары Басқармасының бастығы;
Даутбаев Асыл Бахитович
"ForteBank" АҚ Қазынашылық басқармасының директоры – Комитеттің төрағасы болмаған кезде немесе мүдделердің қайшы келуі жағдайы туындағанда оның орнын басуға құқылы тұлға;
Изотов Ильяс Шаяхметович
"Сбербанк России" АҚ Еншілес Банкінің Қазынашылық басқармасының директоры;
Казиев Аскар Рустемович
"Банк ЦентрКредит" АҚ Қазынашылық департаментінің дилинг бөлімінің бастығы;
Попов Евгений Владимирович
"Kaspi Bank" Қазынашылық департаментінің директоры.
Бұдан басқа, Шетел валюталары нарығы жөніндегі Комитет туралы қағидаға сәйкес, осы комитеттің құрамына Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің екі өкілі кіреді.

Даулар мен келіспеушіліктерді шешу жөніндегі комиссия

Сәлімов Ертай Исмайылұлы
(Комиссия Төрағасы)
"Қазақстан Халық жинақтаушы банкі" АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, KASE тәуелсіз директоры;

Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ тәуелсіз директоры;
Сәбитов Идель Марсильұлы
KASE Басқарма Төрағасының орынбасары;
Тәшметов Мирлан Жапарбекұлы
"Qazaq Banki" АҚ басқарма Төрағасы, KASE тәуелсіз директоры – Даулар мен келіспеушіліктерді шешу жөніндегі Комиссияның төрағасы болмағанда немесе мүдделер қайшылығы туындағанда оның орнын басуға құқылы тұлға.

Индекстер және бағалы қағаздарды бағалау комитеті

Цалюк Андрей Юрьевич
(Комитет Төрағасы)
KASE Басқарма Төрағасының орынбасары;

Хорошевская Наталья Юрьевна
KASE Басқарма Төрағасының орынбасары;
Мәжекенов Ермек Болатұлы
KASE сауда-саттық департаментінің директоры;
Иванова Ирина Викторовна
KASE Клирингілік палатаның директоры;
Лысенко Елена Георгиевна
KASE Ақпарат және статистика департаментінің Индекстер бөлімінің бастығы;
Растокин Владислав Вадимович
KASE Ақпарат және статистика департаментінің Индекстер бөлімінің маманы.
Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу