Клирингтік қызмет

2012 жылдың 23 шілдесінен бастап "Қазақстан қор биржасы" АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті 2012 жылдың 19 шілдесінде берген № 4.2.3/1 лицезияның негізінде шетелдік валюталар және деривативтер нарықтарында клириг қызметін жүзеге асырады (бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі).

Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу