01.07.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
Maten Petroleum JSC 10 748 046 100,00 10 748 046 100,00
Жарияланған жай акцияларының саны, дана11 748 046
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана10 748 046
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана