01.04.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
TD RETAIL B.V. JSC 214 506 100,00 214 506 79,74
I.Kim 43 009 43 009 15,99
Жарияланған жай акцияларының саны, дана300 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана75 000
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана214 506
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана54 500
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана