01.04.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
D.Idrisov 1 930 000 100,00 1 930 000 100,00
Жарияланған жай акцияларының саны, дана2 500 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана1 930 000
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана