01.01.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
KCC FINANC LLP 1 600 000 000 99,63 1 600 000 000 99,60
"SPECIALNAYA FINANSOVAYA KOMPANIYA DSFK" LLP 448 960 448 960 0,03
Жарияланған жай акцияларының саны, дана160 599 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана500 000
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана1 605 990 000
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана450 000
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана