01.01.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
Waterford Finance and Investment Limited 45 246 108 29,50 45 246 108 29,50
Arrow Business Limited 32 227 908 21,01 32 227 908 21,01
Central Asian Oil Holdings Limited 29 731 484 19,38 29 731 484 19,38
Жарияланған жай акцияларының саны, дана153 377 693
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана153 377 693
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана