01.04.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
Bhamre Prasad 55 404 45,00 55 404 45,00
T.Isaev 67 716 55,00 67 716 55,00
Жарияланған жай акцияларының саны, дана123 120
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана123 120
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана