01.04.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |келесі үзінді көшірмесіне→)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
GI "Government Property and Privatization Committee of the MF RK" 880 218 712 100,00 880 218 712 100,00
Жарияланған жай акцияларының саны, дана5 000 086 550
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана880 218 712
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана