01.10.19 жағдайы бойынша акционерлері(←алдыңғы үзінді көшірмесіне |)

Ұстаушының атауы Жай акциялары Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары
саны үлесі саны үлесі
Zhairem Mining and Concentrating Complex JSC 12 025 100,00 12 025 100,00
Жарияланған жай акцияларының саны, дана500 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана12 025
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Қайта сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана