Жиі қойылатын сұрақтар

Неге KASE жеке тұлғаларға ыңғайлы интерфейсті электронды платформасын (Forex жүйесінің аналогын) енгізбейді?
Қазақстанның қор нарығы АҚШ немесе Еуропа нарықтарымен салыстырғанда әлі өте жас болғандықтан, Forex сияқты дамыған халықаралық нарықтарымен теңкелу қиын. Егер нарықтардың даму тарихын, ұсынылатын қаржы құралдарының көлемдері мен санын қарасақ, Қазақстанда олардың саны әлдеқайда аз екені көзге түседі, сонымен қатар, дамып келе жатқан нарықтарға тән, кейбір нормативтік шектеулері бар. Жеке және заңды тұлғалар үшін интернет арқылы KASE қор нарығында және деривативтер нарығында сауда-саттық жүргізу мүмкіншілігі STrade биржалық бағдарламалық өнімі арқылы іске асырылады. Бұдан басқа, брокер - Биржа мүшелері ұсынатын, өзге де жүйелер қолданыста бар. STrade – KASE мүшесі болып табылатын, брокердің клиенттері KASE ауналысытндағы қаржы құралдарын интернет арқылы сатып алуға немесе сатуға өз клиенттік тапсырыстарын беруге көмектесетін, сауда-саттық терминалы. KASE еншілес ұйымы – "eTrade.kz" ЖШС әзірлеген Strade өнімімен нақтырақ http://www.etrade.kz/products/strade мекен-жайында танысуға болады. STrade мүмкіншіліктерін практикада үйрену KASE Оқу Сауда-саттық Жүйесінде (ОСЖ) http://www.etrade.kz/products/strade/lts и edu.kase.kz бойынша қолжетімді.
KASE биржалық сауда-саттықтар бойынша тегін оқыту семинарларын өткізеді ме?
Иә. Семинарлардың анонстары жаңалықтар лентасында жарияланады.. Бұдан басқа, қалағандар KASE Оқу сауда-саттық жүйесімен нақты уақыт тәртіптемесінде танысып, виртуалды ақшаларды қолдана отырып биржалық сауда-саттығында өз күшін сынай алады.
Биржада бағалы қағаздарды қалай сатып алуға және сатуға болады?
Биржада бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату үшін, биржаның тиісті санатындағы мүшесі болып табылатын, ұйымға жүгінуіңіз керек. Биржа мүшелерінің тізімі, олардың мүшелік санаттары мен телефондары көрсетіліп, осы жерде жарияланған.
Интернет–трейдинг арқылы сауда-саттық
Интернет–трейдинг жүйесі – STrade сатып алу үшін Сіз, өз клиенттеріне Интернет-трейдинг қызметін көрсететін, брокер–KASE мүшесіне жүгінуіңіз керек. Осындай брокерлік ұйымдардың тізімі http://www.eTrade.kz/products/strade мекен-жайында жарияланған.
Қор биржасы бағалы қағаздарды сата алады ма?
Қазақастан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңына сәйкес, бағалы қағаздар нарығында тек бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ғана қызмет ете алады. Биржа тек сауда-саттық ұйымдастырушысы – нарықтың кәсіби қатысушылары бағалы қағаздарды сататын және сатып алатын, алаңы болып табылады.

Қор биржасы өзінің бағалы қағаздарын эмитент ретінде шығарып, сата алады, сондай-ақ өзге эмитенттердің бағалы қағаздарын инвестор ретінде өкілетті брокер арқылы сатып алып, сата алады.
Бағалы қағаздар биржаның тізімдеріне қалай енгізіледі?
Бағалы қағаздар биржаның ресми тізіміне енгізілуі немесе, "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілуі мүмкін.

Бағалы қағаздарды биржаның ресми тізіміне енгізу Листингілік ережелерде анықталған.

Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу рұқсаттамасын беру процедурасы Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу ережелерінде анықталған.
Брокердің қызметіне жүгінбей, биржадағы on-line сауда-саттыққа жеке тұлға қатыса алады ма?
Жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, биржа өткізетін сауда-саттыққа, тек тиісті санаттағы биржа мүшелері, соның ішінде өз есебінен және, өз клиенті болып табылатын, үшінші жақтардың мүддесі үшін, қатыса алады. Жеке тұлғалар сауда-саттыққа тек, биржа мүшесі болып табылатын, брокерлік ұйымдар арқылы қатыса алады.
Листинг процедурасын өткенде биржаға қандай құжаттар ұсыну қажет?
Бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы Листингілік ережелердің 14 бабының 1 ттармағына сәйкес бағалы қағаздарды биржаның ресми тізіміне тиісті санат бойынша енгізу туралы өтініші мен, тізімі Листингілік ережелердің 24 бабында белгіленген, құжаттар жиынтығын ұсынуы тиіс.
Бағалы қағаздарды биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіншілігі туралы биржаның тұжырымдамасы қандай мерзімде дайындалады?
Бағалы қағаздарды биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарау және тиісті тұжырымдаманы дайындау мерзімі Листингілік ережелердің 14 бабында белгіленген.

Листингілік ережелердің 14 бабына сәйкес, бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу мүмкіншілігі немесе, Қазақстан Республикасынан басқа, мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылатын (шығарылған), облигацияларды ресми тізімге енгізуге биржаның келісімін беруі, немесе бағалы қағаздарды ресми тізімнің төменірек санатынан (санатшасынан "буферлік санатынан") жоғарғысына ауыстыру туралы тұжырымдамасы, тиісті өтініш қарауға берілгеннен кейін жиырма жұмыс күн аралығында дайындалуы тиіс.

Бұл ретте эмитенттің және/немесе оның бағалы қағаздарының листингілік талаптарына сәйкессіздігі жағдайында, өтінішті қараудан уәжделген бас тарту, осындай шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күн мерзімінде дайындалады.
Ресми тізімге енгізілген бағалы қағаздардың сауда-саттығын қалай ашады?
Бағалы қағаздардың сауда-саттығы осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының және олардың маркет-мейкерінің (егер листингілік талаптарға сәйкес оның бар болуы міндетті болса) өтініші негізінде ашылады.

Егер Листингілік комиссияның бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы шешімі өз күшіне енген күннен бастап үш ай бойы осы қағаздар бойынша сауда-саттық ашылмаса, Листингілік комиссияның жуырдағы отырысында осы бағалы қағаздардың делистингі туралы сұрақ қаралады.
Листингілік келісім-шарт не үшін керек?
Листингілік келісім-шарт рұқсаттама бастамашысының осы бағалы қағаздардыңресми тізімде болу мерзімі бойы ақпараттарды ашу бойынша міндеттері мен жауапкершілігін, сондай-ақ биржаның құпия ақпараттарды сақтау шарттарын анықтайды.

Биржа листингілік келісім-шартты бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтініш қарауға алынғаннан кейін ұсынады.
Аудиторлық ұйымды қалай таңдау керек?
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізіліп, осында болуы үшін, осы бағалы қағаздардың эмитенті, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісімен (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылдың 29 наурызындағы "Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы мамандандырылған сауда-саттық алаңына қаржы құралдарды жіберу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" № 87 қаулысында) белгіленген біліктілік талаптарға сай, аудиторлық ұйымның бірінде жыл сайын аудит өтуі тиіс.

KASE мойындайтын, аудиторлық ұйымдардың тізімі және, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылдың 29 наурызындағы № 87 қаулысымен бекітілген Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы мамандандырылған сауда-саттық алаңына қаржы құралдарды жіберу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын тиісті біліктілік талаптары осы жерде жарияланған..
Қаржылық кеңесшінің бар болуы міндетті ме?
Листингілік ережелердің 11 бабына сәйкес, қаржылық емес ұйымның бағалы қағаздарын биржаның ресми тізіміне енгізу сұрағы тек осы қаржылық емес ұйымның бағалы қағаздарын биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіншілігі туралы биржаның тұжырымдамасын алу бойынша құжаттар дайындауда қаржылық кеңесші қатысса ғана қаралады.

Қаржылық ұйымдар, сондай-ақ бағалы қағаздары листингті жеңілдетілген процедура бойынша өтетін, ұйымдар үшін қаржылық кеңесшінің бар болуы міндетті емес.
Кім қаржы кеңесшісі бола алады?
Листингілік ережелердің 11 бабына сәйкес қаржылық кеңесші ретінде, тек биржаның ресми тізіміне енгізілген беймемлекеттік бағалы қағаздардың сауда-саттығына қатысуға құқылы және бірінші санаттағы бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік қызметті (номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізуге құқығымен) жүзеге асыруға лицензиясы бар, биржа мүшелері ғана бола алады.

Қаржылық кеңесшіні таңдау бойынша биржа нұсқау бермейді.
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде қандай листингілік алымдар төленеді?
Листингілік және басқа да ұқсас алымдардың көлемі, төлеу мерзімі және тәртібін анықтау ережелеріне сәйкес биржа листингілік алымдардың мынадай түрлерін алады:

Эмитентті қайдан табуға болады?
Эмитенттердің рейтингтері туралы ақпарат биржаның Интернет–сайтында http://kase.kz/kz/emitters мекен-жайында жарияланған.
Листингілік алымдарды кім төлейді?
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтініште өзгесі көрсетілмесе, листингілік алымдарды осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы төлейді. Егер листингілік алымдардың төлеушісі рұқсаттама бастамашысы болмаса, листингілік алымдардың нақты төлеушісі биржаға листингілік алымдарды төлеу бойынша өзіне міндеттеме алуға жазбаша келісімін ұсынуы тиіс.

"Т+2" тәртібі"

Т+2 тәртібі деген не және Т+0 тәртібінен артықшылығы неде?
Т+2 тәртібінде қазақстандық қор нарығының қатысушылары, активтердің жартылай депозиттелгенін пайдаланып және мәміле жасалған күннен кейінгі екінші күні қалыптасқан міндеттемелер бойынша есе айырысып, бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға мүмкіндік береді. Осындай мүмкіндік қатысушылардың трназакциялық шығындарын азайтып қана қоймай, есеп айырысу күніне дейін бірнеше жұмыс күн байы активтерді жақсырақ басқаруға қол жеткізеді. Әдетте, дүние жүзінде Т+2 тәртібі есеп айырысудың стандартты циклы болып саналып, Бағалы қағаздар бойынша Халықаралық комиссиясының мәміленің жасалған күнінен бастап оның орындалуына дейінгі кезең үш күннен аспау бойынша талабына толық сәйкес келеді. Т+2 тәртібінің Т+0 тәртібінен артықшылығы, біріншіден, мәмілелер бойынша болашақтағы міндеттемелер, толық емес, жартылай қамтамасыз етілуі тиіс, екіншіден, біздің сауда-саттыққа қатысушылар үшін есеп айырысудың жаңа тәртібі шын мәнінде шетелдік қатысушылар мен олардың клиенттері үшін әдеттегі тәртіп болып табылады. Осыға байланысты Т+2 тәртібі, қазақстандық сауда-саттыққа қатысушылар есебінен белсенділіктің артуы, сондай-ақ сауда-саттыққа шетелдік қатысушыларды тарту есебінен, осы сызбамен саудаланатын, акциялардың өтімділігін арттырады.
Т+2 тәртібінде мәмілелер жасақанда қосымша шығындар пайда болады ма?
Жоқ, себебі комиссиялық алымдардың ағымдағы мөлшерлемесі жартысына азайтылып, ал, тиісті лицензия негізінде KASE көрсететін клирингілік қызметтері үшін алынатын клирингілік алымдар, сол мөлшерде болады (комиссиялық алымдардың ағымдағы мөлшерлемесінің жартысы), сондықтан сауда-саттыққа қатысушылар үшін жалпы биржалық алымдар ұлғаймайды.
Мәмілелер жасасқаннан кейін активтерді шығаруға болады ма?
Т-2 тәртібінде қызмет ететін, қор нарығында есеп айырысу ұйымы болып табылатын, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ тиісті шоттарында есепке алынатын, сауда-саттыққа қатысушылардың активтері (бағалы қағаздары мен ақшасы) жасалған мәмілелер бойынша қалыптасқан міндеттемелер бойынша төлеу үшін ғана емес, болшақта жасалатын мәмілелерді қамтамасыз ету үшін қолданылады. Осылайша қатысушылармен активтерді шығару мүмкіншілігі осы қатысушылардың шоттарында қажетті активтердің жеткіліктігіне байланысты болады. Жеке шоттағы активтердің жалпы сомасы (саны) мен мәмілелерді, соның ішінде болашақта жасалатын мәмілелерді, қамтамасыз етуге оқшауланған, активтердің сомасы (саны) арасындағы айырмасын ғана шығаруға болады. Кез келген жағдайда, Орталық депозитарийге қатысушымен берілген, актвитерді шоттан шығаруға сауалының әрқайсысы Биржаға активтердің жеткіліктігіне тексеруге жолданып, тексеру табысты өткеннен кейін ғана қатысушыға активтерді шығаруға рұқсат беріледі.
"Жоспарлы жайғасым", "ағымдағы (ашылған) жайғасым" деген не?
Биржаның сауда-саттық жүйесінде, әр сауда-саттық шоттың бөлімінде өтінімдер беру және мәміле жасасу нәтижесінде қалыптасатын, жайғасымдардың есебі жүргізіледі, былайша айтқанда, сауда-саттыққа қатысушының сауда-сатық (ақшалай) шотында есепке алынатын, бағалы қағаздардың саны (ақша сомасы) болып табылады. Мұндай есепті сауда-саттық жүйесі автоматты түрде жүзеге асырады. Сауда-саттық жүйесіне берілетін өтінімдер жоспарлы жайғасымдарды, жасалған мәмілелер ағымдағы (ашылған) жайғасымды қалыптастырып, жоспарлы жайғасымның өзгеруіне ықпал етеді.
Есеп айырысулар қай уақытта жасалады? Активтерді жеткізу қалай жүзеге асырылады
Бағалы қағаздармен Т+2 тәртібінде жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды, Т+2 күні сауда-саттықтың жабылу уақытынан және клирингілік сессия өткізілгеннен кейін, Алматы уақытымен сағат 19.00-ге дейін Орталық депозитарий жүзеге аысрады. Сауда-саттыққа қатысушылары Т+2 күні Алматы уақытымен 17.20 дейінгі мерзімде активтерін есепке қосуы тиіс.
Активтердің толық жеткізілмеуі мүмкін бе, егер мүмкін болса бұл жағдайда қандай шаралар қолданылады?
Иә, мүмкін. Бұл ретте KASE қолданатын тәуекелдерді басқару және дефолтты реттеу механизмдері активтерді жеткізбеудің салдарын минимизациялауға бағытталған. Кез келген жағдайда, сонығң алдында міндеттемелер орындалмаған сауда-саттыққа қатысушысы күтілетін актвитерінің ақшалай баламасын алады, ол маржалық немесе кепілдік жарналар есебінен де, Биржаның дәрменсіз қатысушылардың міндеттемелерін жабу үшін арнайы құрылған сақтық қоры есебінен болуы да мүмкін.
Т+2 сызбасы бойынша акция сатып алған тұлға дивиденд алуға қашан құқылы болады?
Мәміле жасалғаннан кейін екі күннен соң, акциялар оның шотына аударылғаннан кейін ғана құқылы болады. Басқа сөзбен айтқанда, қандай да бір атаудағы акциялар бойынша дивиденд төлеу үшін тізілімді тиянақтау датасы акцияларды сатып алу мәмілесі жасалғаннан кейінгі екі күнге сәйкес келсе, акциялар шотқа аударылғанға дейін дивиденд алуға осы мәміледе сатушы болған тұлға құқылы болады.
Бағалы қағаздардың меншік иесі қалай ауысады?
Бағалы қағаздардың меншік иесін ауыстыру Т+2 күнінде жүзеге асырылған есеп айырысулар нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
Қандай бағалы қағаздармен Т+2 тәртібінде мәмілелер жасасуға болады?
KASE Индексінің өкәлетті тізіміне енгізілген акциялармен.
Қандай KASE сауда-саттық платформасы Т+2 тәртібін қолдайды?
KASE қолданыстағы сауда-саттық жүйесі. Осы кезде жаңа Т+2 сызбасын қолдау үшін оның түрлендірілуі жүргізілуде.
Комиссиялық және клирингілік алымдар қашан және қалай алынады?
Комиссиялық және клирингілік алымдар, Т+0 тәртібінде жасалған мәмілелер бойынша алынғандай, ай сайын, KASE тиісті тәртіпте ұсынған, шоттары негізінде алынады.
Т+2 тәртібінде және Т+0 тәртібінде жасалатын мәмілелер бойынша активтерді есепке алу үшін бөлек шоттардың бар болуы қажет пе?
Жоқ, активтер сауда-саттыққа қатысушысының бір шотында есепке алынады. Яғни, сауда-саттыққа қатысушысының Т+0 тәртібінде де, Т+2 тәртібінде де жасалған мәмілелерге қатысты активтерді есепке алу үшін бірегей жайғасымы болады.
Мерекелік және сауда-саттық емес (демалыс) күндеріне байланысты жағдайда Т+2 тәртібі қалай іске асырылады?
Т+2 есеп айырысу күні мәміле жасалған күннен кейінгі келесі жұмыс күн болып саналады. Мысалы, мәмілелер жұмыс күні жасалса, есеп айырысу күні келесі аптаның сейсенбісі болады. Бұл ретте егер дүйсенбі демалыс күні болса, есеп айырысу күні сейсенбіден сәрсенбіге ауыстырылады.
Т+2 тәртібінде берілетін, өтінімдерді немен қамтамасыз етуге болады?
KASE сауда-саттық жүйесіне берілген, бағалы қағаздармен кез келген өтінім, ең кемінде, өтінім берілген бағалы қағаз бойынша маржа мөлшерлемесін ескере отырып, бастапқы маржамен қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл ретте сатуға өтінім, осы өтінімде көрсетілген бағалы қағаздардың санынан шыға отырып, бағалы қағаздармен толық көлемде қамтамасыз етілуі мүмкін.
Неттингпен репо нарығындағы ашылу мәмілелерін жасасуға өтінімдер жартылай қамтамасыз етілген болуы мүмкін бе?
Жоқ болмайды. Неттингпен репо нарығындағы ашылу мәмілелерін жасасуға өтінімдердің барлығы толық қамтамасыз етілуі тиіс. Себебі ашылу мәмілелері бойынша есеп айырысулар осы мәмілелерді жасалған күнінде жүзеге асырылуы тиіс.
Екі тәртіп – Т+2 және Т+0 бір уақытта қатар қолданыста болатын, ауысу кезеңі қашан басталып қанша уақытта жүзеге асырылады?
Ауысу кезеңі кемінде 30 күнтізбелік күнге созылады. Ауысу кезеңінің басталуы туралы қосымша хабарланады.
Т+2 тәртібінде қандай айыппұлдар қолданыста болады?
Жасасқан мәмілелері бойынша өз міндеттемелерін орындамаған сауда-саттыққа қатысушысы, дәрменсіз деп мойындалып, жіберген дефолтын реттеу жүзеге асырылатын, әр бір күнді ескере отырып, орындалмаған міндеттемелерінің сомасынан 0,1 % құрайтын, өсімақы түріндегі тұрақсыздық төлемін төлеуге міндетті болады.
Т+2 күнінде міндеттемелерді жартылай орындау мүмкін бе?
Иә, мүмкін. Бұл ретте Т+2 күнінде орындалмаған міндеттемелердің бір бөлігі тұрақсыздық төлемдерін ескере отырып, дефолтты реттеу бойынша процедуралар шегінде болашақ күндері орындалады..
Т+2 тәртібінде қандай маржа мөлшерлемелері қолданылады?
Маржа бастапқы және қолдау маржасынан тұрады. Бастапқы маржаның мөлшерлемесі бағалы қағаздардың құбылмалылығына қарай орнатылады, демек, бағалы қағаздың құбылмалылығы төмен болған сайын осы бағалы қағаз бойынша мөлшерлеме де төмендейді. Қолдау маржасы бастапқы маржа бойынша міндеттемелерден 80 % құрайды. Бастапқы маржаның мәндері Биржаның ішкі тәуекел-параметрлерін есептеу әдістемесіне сәйкес орнатылып, сауда-саттық қатысушыларына сауда-саттық жүйесінде қолжетімді.
Бағалы қағаздармен несие беру мүмкіншілігі бар ма?
Бар. Т+2 сызбасы бойынша сауда-саттық бірге іске қосылатын, неттингпен репо нарығындағы репо операциялары сауда-саттыққа қатысушыларына есеп айырысуға қажетті активтерді қолайлы мөлшерлемелерменр тартуға, репо операциясының затына меншік құқығының сатушыдан сатып алушыға ауысуымен және осы мәмілелердің жасалу күніндегі (Т+0) ашылу мәмілелері бойынша есеп айырысуға көмектесуге арналған. Репо операцияларының ашылу және бадлу мәмілелерінің нәтижелері, Т+2 сызбасы бойынша жасалған, сауда-саттық мәмілелерінің нәтижелерімен қосып, жалпы неттингке кіргізіледі.
Т+2 тәртібінде берілетін өтінімдер бағалы қағаздармен қамтамасыз етіле алады ма? Қамтамасыз етілсе, қандай көлемде?
Қамтамасыз етіле алады, бірақ олар сатуға саудалау өтінімі немесе нетингпен репо нарығындағы репо операциясының ашылу мәмілесін жасасуға өтінім болуы тиіс. Екеуінде де қамтамасыз ету көлемі 100% құрайды.
Жайғасымды қамтамасыз ету бойынша талап нөлге тең болуы мүмкін бе?
Қамту максималды жоспарлы жайғасымнан, егер ол нөлге тең болмаса, абсолюттік көрсетілімде – сату немесе сатып алу бойынша маржалық алымның мөлшерлемесі бойынша есептеледі, яғни қамту да нөлге тең болмайды.
Маржалық жарналардың мөлшерлемелерінің қайта бағалауы жүзеге асырылады ма?
Иә. Бағалы қағаздар үшін маржалық жарналардың мөлшерлемелері, осы бағалы қағаздардың құбылмалылығын ескеріп, күніне бір рет сауда-саттық жүйесінде сауда-саттықтар басталар алдында есептеледі. Бағалы қағаздардың құбылмалығының өзгеруіне қарай маржалық алымдардың мөлшерлемелері қайта бағаланып, мөлшерлемелер жаңартылады.
Қамту мәмілелер бойынша есеп айырысу күнінде есепке алынады ма?
Иә, есепке алынады. Мысалы, егер маржалық жарна 10% құраса, қалыптасқан міндеттемелерді төлеу үшін есеп айырысу күнінде Орталық депозитарийде қалған 90% жеткізу қажет.
Т+2 есептесумен саудаланатын, қаржы құралдардың кодтары өзгереді ме?
Бір уақытта Т+2 және Т+0 тәртіптері қатар қолданыста болатын, ауысу кезеңінде Т+2 есептесумен саудаланатын, беймемлекеттік бағалы қағаздарға уақытша кодтар беріледі, мысалы "ABCD_T2".
Т+2 мәмілелері үшін қандай есеп айырысу моделі қолданылады?
DvP-3. DVP (Delivery versus payment) – бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысулардың принципі, мұнда бағалы қағаздардың және ақшалардың қозғалысы қатар жүреді. DVP-3 моделі қолданғанда есеп айырысулар бағалы қағаздар мен ақшалар бойынша міндетті неттинг жасалады.
Т+2 тәртібін реттейтін ережелермен нақтырақ қай жерде танысса болады?
Т+2 сызбасы бойынша қор нарығында мәмілелер жасасу тәртібі http://www.kase.kz/files/normative_base/por_t2.pdf мекен-жайында жарияланған.

Өз сұрағын қою


Аты:
Email:
Сұрақ:
Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу