Купонды төлеу кестесі DZK024_041

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
14.08.190,350014.08.1914.08.19
14.02.200,350014.02.2014.02.20
14.08.200,350014.08.2014.08.20
14.02.210,350014.02.2114.02.21