Купонды төлеу кестесі MUJ120_0007

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
07.03.120,010007.03.12
07.03.130,010007.03.13
07.03.140,010007.03.14
06.03.150,010006.03.15
07.03.160,010007.03.16
07.03.170,010007.03.17
07.03.180,010007.03.18
07.03.190,010007.03.19
06.03.200,010006.03.20
05.03.210,010005.03.21