Купонды төлеу кестесі MUJ144_0002

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
08.05.120,010008.05.12
08.05.130,010008.05.13
08.05.140,010008.05.14
08.05.150,010008.05.15
06.05.160,010006.05.16
08.05.170,010008.05.17
08.05.180,010008.05.18
08.05.190,010008.05.19
08.05.200,010008.05.20
07.05.210,010007.05.21
06.05.220,010006.05.22
08.05.230,010008.05.23