Купонды төлеу кестесі MUJ168_0003

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
07.09.110,010007.09.11
07.09.120,010007.09.12
06.09.130,010006.09.13
05.09.140,010005.09.14
07.09.150,010007.09.15
07.09.160,010007.09.16
07.09.170,010007.09.17
07.09.180,010007.09.18
06.09.190,010006.09.19
07.09.200,010007.09.20
07.09.210,010007.09.21
07.09.220,010007.09.22
07.09.230,010007.09.23
06.09.240,010006.09.24