Купонды төлеу кестесі MUJ180_0001

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
05.05.060,000005.05.06
07.05.070,000007.05.07
07.05.080,000007.05.08
07.05.090,000007.05.09
07.05.100,000007.05.10
06.05.110,000006.05.11
07.05.120,000007.05.12
07.05.130,000007.05.13
07.05.140,000007.05.14
07.05.150,000007.05.15
06.05.160,000006.05.16
05.05.170,000005.05.17
07.05.180,000007.05.18
07.05.190,000007.05.19
07.05.200,000007.05.20