Купонды төлеу кестесі MUJ216_0005

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
07.06.130,010007.06.13
06.06.140,010006.06.14
05.06.150,010005.06.15
07.06.160,010007.06.16
07.06.170,010007.06.17
07.06.180,010007.06.18
07.06.190,010007.06.19
05.06.200,010005.06.20
07.06.210,010007.06.21
07.06.220,010007.06.22
07.06.230,010007.06.23
07.06.240,010007.06.24
06.06.250,010006.06.25
05.06.260,010005.06.26
07.06.270,010007.06.27
07.06.280,010007.06.28
07.06.290,010007.06.29
07.06.300,010007.06.30