Купонды төлеу кестесі MUM132_0002

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
25.08.115,960025.08.11
25.08.125,960025.08.12
25.08.135,960025.08.13
25.08.145,960025.08.14
25.08.155,960025.08.15
25.08.165,960025.08.16
25.08.175,960025.08.17
25.08.185,960025.08.18
25.08.195,960025.08.19
25.08.205,960025.08.20
25.08.215,960025.08.21