Купонды төлеу кестесі VKK024_054

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
19.02.200,350019.02.2019.02.20
19.08.200,350019.08.2019.08.20
19.02.210,350019.02.2119.02.21
19.08.210,350019.08.2119.08.21