Купонды төлеу кестесі VKK024_068

Төлемдер басталған күні Мөлшерлемесі, жылдық % Тізілімнің тиянақталған күні Төлемдер аяқталған күні
05.06.190,350005.06.1905.06.19
05.12.190,350005.12.1905.12.19
05.06.200,350005.06.2005.06.20
05.12.200,350005.12.2005.12.20