TONIA ИНДИКАТОРЫ (TENGE OVERNIGHT INDEX AVERAGE)

Бұл индикатор Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен бір күндік мерзімге автоматты репо операцияларын ашу мәмілелері бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлемесін көрсетеді.

Өлшем бірлігі: жылдық %.
Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртібінде.
Индикатор трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күніне қатынасты нақты уақыт тәртібінде.