Биржалық нарық индикатолары

Белгіленген мерзімге немесе белгіленген күнге келесі индикаторлар бойынша тегін мәліметтер алуыңызға болады:

– 
KASE Индексі – акциялардың биржалық нарығының индексі;
– 
корпоративтік облигациялар нарығының индексі – беймемлекеттік облигациялардың бағалары мен кірістілігінің индекстері;
– 
репо операциялары нарығының индикаторлары – нарықтағы орташа сараланған мөлшерлемелер,
– 
банкаралық депозиттер нарығының индикаторлары – мөлшерлемелердің орташа мәндері;
– 
KazPrime индикаторы – Қазақстан үшін ең үздік несиелік сападағы банктер арасындағы банкаралық нарық депозиттарында ақша орналастыру мөлшерлемелерінің мәндері;
– 
USD/KZT – АҚШ долларының теңгеге шаққандағы орташа сараланған бағамы.