"Каражыра" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 22.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде 
тұрған "Каражыра" АҚ (Семей) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ 
долларымен, егер басқа көрсетілмесе):

-----------------------------------------------------------
                              
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал              9 488 995 9 267 244
Жиынтық активтер           15 872 416 13 539 120
Жиынтық міндеттемелер         6 383 421 4 271 876
Сауда-саттық көлемі          33 919 479 33 086 669
Жалпы кіріс              11 482 712 8 352 504
Таза табыс (таза зиян)         7 298 101 4 936 511
Жай акциялардың баланстық құны, теңге  9 489,00  9 267,00
ROA, %                   45,98   36,46
ROE, %                   76,91   53,27
ROS, %                   21,52   14,92
-----------------------------------------------------------                              

2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "Эрнст энд Янг" ЖШС 
жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес 
"Каражыра" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы 
туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы 
бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында 
http://kase.kz/files/emitters/KZHR/kzhrf6_2018_rus.pdf жарияланған.

[2019-05-22]