"СФК ЕКА-Invest" ЖШС 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 23.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде 
тұрған "СФК ЕКА-Invest" ЖШС (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ 
долларымен, егер басқа көрсетілмесе):

------------------------------------------
                     
Көрсеткіш        31.12.18 31.12.17
---------------------- --------- ---------
Жеке капитал      -763 992 -544 494
Жиынтық активтер    1 964 999  17 931
Жиынтық міндеттемелер 2 728 991  562 425
Таза табыс (таза зиян) -219 498 -244 131
ROA, %          -11,17 -1 361,50
ROE, %           28,73   44,84
-----------------------------------------                     

2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "МАК "Russell Bedford 
A+ Partners" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне 
қорытындысына сәйкес "СФК ЕКА-Invest" ЖШС қаржылық есептілігі мен 
қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/EKAI/ekaif6_2018_rus.pdf

[2019-05-24]