"КазАзот" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 04.06.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде 
тұрған "КазАзот" АҚ (Ақтау) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

-----------------------------------------------------------
                              
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал             45 864 242 32 083 981
Жиынтық активтер           83 751 021 76 284 888
Жиынтық міндеттемелер         37 886 779 44 200 907
Сауда-саттық көлемі          43 784 094 43 784 646
Жалпы кіріс              27 296 446 25 883 984
Таза табыс (таза зиян)        13 780 261 14 086 809
Жай акциялардың баланстық құны, теңге 458 275,00 320 548,00
ROA, %                   16,45   18,47
ROE, %                   30,05   43,91
ROS, %                   31,47   32,17
----------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Делойт" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "КАЗАЗОТ" АҚ 
және еншілес компанияларының қаржылық есептілігі мен қаржы 
құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/KZAZ/kzazf6_2018_rus.pdf

[2019-06-04]