/ҚАЙТАЛАУ/ 18 маусымда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан Даму банкі" АҚ 30,0 млн KZ2C00005908 (BRKZb15) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 12.06.19, 04.06.19 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор 
биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде 2019 жылдың 18 маусымында 
"Қазақстан Даму банкі" АҚ KZ2C00005908 (KASE негізгі алаңы, 
"облигациялар" санаты, BRKZb15) облигацияларын төменде берілген 
шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі.

------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:       купондық облигациялар 
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі:     KZ2C00005908      
KASE сауда-саттық коды:       BRKZb15        
Номиналдық құны, теңге:       1 000,00        
Шығарылым көлемі, млн теңге:                
– тіркелген:             30 000 000 000     
– орналастырылған:          –           
Айналыста болудың алғашқы күні:   27.02.19        
Айналыста болудың соңғы күні:    27.02.21        
Өтеудің басталу күні         27.02.21        
Айналыста болу мерзімі:       2 жыл (720 күн)    
Купонды төлеу мерзімділігі      жылына 2 рет      
Купон мөлшерлемесі          жылдық 0,35 %     
Купондық төлеуді басталуы:     1 27.08.19        
                  2 27.02.20        
                  3 27.08.20        
                  4 27.02.21        
Уақыттық базасы:           30 / 360        
------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні:          06.06.19        
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 2 829 386 000     
млн.теңге:                         
Лот көлемі, дана           1           
Сауда-саттық заты:          "таза" бағасы     
Сатуға өтінім түрлері:        шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:         жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:     11:30–12:30      
Өтінімдерді растау уақыты:      11:30–13:00      
Кесім уақыты:            15:00 (Т+0)      
Төлем уақыты:            06.06.19, 15:00    
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:     бағалары кесімді бағаға
                   тең немесе одан жоғары,
                   өтінімдер кесімделеді 
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:  Биржа қарсылама    
                   өтінімдер қабылдаған  
                   уақыт бойынша кесімдеу 
                   бағасымен       
Сауда-саттық жүйесі секторы     MBonds_ST       
Сауда-саттық жүйесі тобы       MS_Bonds_024      
------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер 
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере 
алады.

KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Республикалық дәрежедегі қаланың, астананың жергілікті биліктің атқарушы 
органымен ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздарды шығару 
ережелері http://kase.kz/files/mix/post_1520.pdf мекен-жайында жарияланған.

Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағиданың мәтіні 
http://kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған.

Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат 
http://kase.kz/ru/gsecs/show/PVK024_044/ мекен-жайында жарияланған.

[2019-06-12]