"Tengri Bank" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 13.06.19/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "Tengri Bank" АҚ (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

-------------------------------------------------------------
                               
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ----------- -----------
Жеке капитал              20 995 315 23 400 029
Жиынтық активтер           127 830 772 122 822 980
Жиынтық міндеттемелер         106 835 457 99 422 951
Таза табыс (таза зиян)          229 282  1 114 147
Жай акциялардың баланстық құны, теңге   824,22  1 030,01
ROA, %                    0,18    0,91
ROE, %                    1,09    4,76                               
-------------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Делойт" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "Tengri Bank" АҚ 
қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық 
жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық 
жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbnf6_2018_rus.pdf

[2019-06-13]