"Joint Resources" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 17.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "Joint Resources" АҚ (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

-----------------------------------------------------------
                              
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал              5 760 369 3 157 737
Жиынтық активтер           90 567 822 81 794 852
Жиынтық міндеттемелер         84 807 453 78 637 115
Сауда-саттық көлемі          61 735 680 35 127 763
Жалпы кіріс              34 681 892 17 263 716
Таза табыс (таза зиян)        -4 269 586 -3 857 737
Жай акциялардың баланстық құны, теңге -4 923,85 -7 684,25
ROA, %                   -4,71   -4,72
ROE, %                  -74,12  -122,17
ROS, %                   -6,92   -10,98
-----------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "НАК "Центраудит-Казахстан" 
ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес 
"Joint Resources" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының 
айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/JRES/jresf6_2018_cons_rus.pdf

[2019-06-17]