"СОКОЛОВКА" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 26.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "СОКОЛОВКА" АҚ (Қостанай обл) Қазақстан қор биржасына
2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ 
долларымен, егер басқа көрсетілмесе):

---------------------------------------------------------
                             
Көрсеткіш               31.12.18 31.12.17
------------------------------------- --------- ---------
Жеке капитал             1 255 100  852 351
Жиынтық активтер           2 716 591 1 246 285
Жиынтық міндеттемелер         1 461 491  393 934
Таза табыс (таза зиян)         -142 247 -569 485
Жай акциялардың баланстық құны, теңге 1 114,67  755,33
ROA, %                  -5,24  -45,69
ROE, %                  -11,33  -66,81
ROS, %                1 255 100  852 351
---------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "НАК "Центраудит-Казахстан" 
ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына 
"СОКОЛОВКА" АҚ және оның еншілес копмппаниялары қаржылық есептілігі 
мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/SKLK/sklkf6_2018_cons_rus.pdf

[2019-06-26]