"АЗИЯ АВТО" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 01.07.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде 
тұрған "АЗИЯ АВТО" АҚ (Өскемен) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ 
долларымен, егер басқа көрсетілмесе):

-----------------------------------------------------------
                              
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал              8 869 980 7 848 510
Жиынтық активтер           70 074 797 56 434 690
Жиынтық міндеттемелер         61 204 817 48 586 180
Сауда-саттық көлемі          81 488 873 50 692 654
Жалпы кіріс              23 837 352 14 715 065
Таза табыс (таза зиян)         4 869 854 3 727 522
Жай акциялардың баланстық құны, теңге 88 493,00 78 382,00
ROA, %                   6,95    6,61
ROE, %                   54,90   47,49
ROS, %                   5,98    7,35
-----------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің ТОО "BDO Kazakhstan" ЖШС 
жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "АЗИЯ АВТО" 
АҚ және оның еншілес копмппаниялары қаржылық есептілігі мен қаржы 
құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/ASAV/asavf6_2018_cons_rus.pdf

[2019-07-01]