"Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
/KASE, 03.07.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми 
тізімінде тұрған, "Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ ("Көтерме бөлшек сауда 
кәсіпорны" АҚ, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың 
тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді 
көшірмесін ұсынды.

Үзінді көшірмеге сәйкес:

- компанияның жарияланған KZ1C25350014 жай акцияларының жалпы саны 300 000 
 дана, артықшылықты акциялар саны – 75 000 дана;

- компанияның 214 506 жай акциялары және 54 500 артықшылықты акциялары 
 орналастырылған;

- компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және 
 одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады:
--------------------------------------------------------------------------------
                            Артықшылықты      
                Жай акциялары,       акциялары,      
           ------------------------ ---------------------- Компанияның
                  орналасты-       орналасты- орналасты-
                  рылған осы       рылған осы рылған осы
                   атаудағы        атаудағы  атаудағы
                  акциялар-       акциялар-  акциялар-
                  дың жалпы       дың жалпы  дың жалпы
                  санындағы       санындағы  санындағы
Атауы, аты-жөні        дана  ұлесі, %    дана  ұлесі, %  ұлесі, %
-------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- -----------
И.А.Ким             -     -   43 009   78,92*    15,99
"TD RETAIL B.V." АҚ    214 506   100,00      -     -    79,74
--------------------------------------------------------------------------------
*Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді.

[2019-07-03]