"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 26.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (Өскемен) Қазақстан қор 
биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 
аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

--------------------------------------------------------------------
Көрсеткіш                                        31.12.18   31.12.17
---------------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал                                   24 982 090 17 691 462
Жиынтық активтер                               99 843 655 85 129 863
Жиынтық міндеттемелер                          74 861 565 67 438 401
Сауда-саттық көлемі                            57 670 420 51 943 766
Жалпы кіріс                                    15 389 066 12 275 942
Таза табыс (таза зиян)                          4 969 167  3 243 694
Жай акциялардың баланстық құны, теңге           12 503,00   8 870,00
Артықшылықты акциялардың баланстық құны, теңге      20,00      20,00
ROA, %                                               4,98       3,81
ROE, %                                              19,89      18,33
ROS, %                                               8,62       6,24
--------------------------------------------------------------------

2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "МинТакс Аудит" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Өскемен титан-магний 
комбинаты" АҚ қаржылық есептілігі  мен қаржы құралдарының айналымы 
туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы 
бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/UTMK/utmkf6_2018_cons_rus.PDF

[2019-07-03]