"КоЖаН" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 26.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "КоЖаН" АҚ (Атырау) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):
-----------------------------------------------------------
                              
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал             47 947 703 25 901 186
Жиынтық активтер           59 582 559 44 099 535
Жиынтық міндеттемелер         11 634 856 18 198 349
Сауда-саттық көлемі          63 473 898 28 808 219
Жалпы кіріс              50 284 329 22 105 769
Таза табыс (таза зиян)        22 046 517 9 981 599
Жай акциялардың баланстық құны, теңге  4 459,00  2 408,00
ROA, %                   37,00   22,63
ROE, %                   45,98   38,54
ROS, %                   34,73   34,65
-----------------------------------------------------------

2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Эрнст энд Янг" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "КоЖаН" АҚ және оның 
еншілес компаниясының қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының 
айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/KOZN/koznf6_2018_rus.pdf 


[2019-07-03]