/ҚАЙТАЛАУ/ 15 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-180 (KZKD00000840) 12 шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
/KASE, 09.07.19, 03.07.19 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы 
хабарлайды: 2019 жылдың 15 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді 
қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген 
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Алматы 
уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды.

------------------------------------------------------------------------------
Қағаз тұрпаты:                 МЕУКАМ-180            
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі:          KZKD00000840           
Шығарылымның реттік саны:            0012 / 180            
KASE сауда-саттық коды:             MUM180_0012           
Номиналды құны, теңгемен:            1 000,00             
Төлеу күні:                   318 746 867           
Айналысқа жіберу күні:             04.02.15             
Айналыста болудың соңғы күні:          03.02.30             
Өтеу мерзімі:                  04.02.30             
Айналыста болу мерзімі:             15 жыл (5 400 күн)        
Купондық мөлшерлеме:              жылдық 7,68 %          
Купонды төлеу мерзімділігі:           жылына 1 рет           
Купондық төлем кестесі:            1 04.02.16             
                       2 06.02.17             
                       3 05.02.18             
                       4 04.02.19             
                       5 04.02.20             
                       6 04.02.21             
                       7 04.02.22             
                       8 06.02.23             
                       9 05.02.24             
                       10 04.02.25             
                       11 04.02.26             
                       12 04.02.27             
                       13 04.02.28             
                       14 05.02.29             
                       15 04.02.30             
Уақыттық базасы:                30 / 360             
----------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:               15.07.19             
Өтеуге дейінгі мерзім:             10,6 жыл (3 799 күн)       
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана:    65 000,0             
Сауда-саттық заты:               "таза" бағасы          
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70                
Өтінім беру тәсілі:               жабық              
Өтінімдерді қабылдау уақыты:          09:00–11:00           
Өтінімдерді растау уақыты:           09:00–11:30 (Т+0)        
Кесім уақыты:                  15:00 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты:             15.07.19, 15:00 (Т+0)
Қанағатандыру әдісі:              кесімді бағамен         
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру       қарама-қарсы өтінімдердің    
тәсілі:                     көлеміне пропорционалды     
Сауда-саттық жүйесі секторы           MEKAM_ST1            
Сауда-саттық жүйесі тобы            MEUKAM_180            
------------------------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) 
бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы 
көрсеткіш сауда-саттық заты болып табылады.

Өтінімдегі қаржы құралының саны ретінде облигациялардың данамен саны 
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны лотқа теің немесе 
еселі болуы тиіс.

Өтінімнің көлемі ретінде облигациялар санының, өтінімде көрсетілген, 
бағасына көбейтіндісі көрсетілуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы 
қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы 
қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда 
қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE 
қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген 
болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге 
жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті.

Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған 
жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы 
бойынша жарияланған.

Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, 
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу 
ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған.

Сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида 
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods_kaz.pdf мекен-жайы 
бойынша жарияланған.

Аталмыш облигацияларды шығыру туралы толық ақпаратпен 
ttps://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0012/ мекен-жайында танысуға 
болады.

[2019-07-09]