"Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, CSBNb9) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
/KASE, 09.07.19/ - "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) 2019 жылдың 05 шілдесінде өзінің
KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, CSBNb9) облигацияларын өтегені, сондай-ақ, өтеу
шегінде аталмыш облигациялар бойынша соңғы -  купондық сыйақысын төлегені
туралы Қазақстан қор биржасына (KASE) хабарлады.
Аталмыш хабарламаға сәйкес аталмыш облигациялар бойынша төлемдердің жалпы
сомасы 5594456925 теңгені, соның ішінде негізгі қарыздың (облигациялардың
жиынтық номиналды құнының) сомасы – 5397450000 теңгені,  купондық сыйақысы –
197006925 теңгені құрады.

[2019-07-09]