"Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, CSBNb8) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
/KASE, 09.07.19/ - "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) 2019 жылдың 05 шілдесінде өзінің
KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, CSBNb8) облигацияларын өтегені, сондай-ақ, өтеу
шегінде аталмыш облигациялар бойынша соңғы -  купондық сыйақысын төлегені
туралы Қазақстан қор биржасына (KASE) хабарлады.
Аталмыш хабарламаға сәйкес аталмыш облигациялар бойынша төлемдердің жалпы
сомасы 6188010723 теңгені, соның ішінде негізгі қарыздың (облигациялардың
жиынтық номиналды құнының) сомасы – 5970102000 теңгені,  купондық сыйақысы –
217908723   теңгені құрады.

[2019-07-09]