"Қаражыра" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
/KASE, 09.07.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде 
тұрған, "Қаражыра" АҚ ("Қаражыра" АҚ, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің 
акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай 
бойынша үзінді көшірмесін ұсынды.

Үзінді көшірмеге сәйкес:

- компанияның жарияланған KZ1C60300015 жай акцияларының жалпы саны 1 000 000 
 дана;

- компанияның барлық жарияланған акциялары орналастырылған;

- компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және 
 одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады:
-------------------------------------------------------------------------------
                                  Компанияның
                                орналастырылған
                                  осы атаудағы
                       Жай акциялар,  акциялардың жалпы
Атауы                         дана санындағы үлесі, %
------------------------------------------ ---------------- -------------------
Karazhyra Holdings B.V.               499 000        49,90
Э.В.Огай                      201 000        20,10
В.В.Жұманбаев                    200 000        20,00
Е.З.Нигматуллин                   100 000        10,00
-------------------------------------------------------------------------------

[2019-07-09]