"First Heartland Jýsan Bank" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 31.07.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (Алматы) Қазақстан қор 
биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

------------------------------------------------------------------
Көрсеткіш                    31.12.18 31.12.17
---------------------------------------------- --------- ---------
Жеке капитал                   217 173  219 578
Жиынтық активтер                1 689 129 2 291 110
Жиынтық міндеттемелер             1 471 956 2 071 532
Таза табыс (таза зиян)              -6 587  50 601
Жай акциялардың баланстық құны, теңге      2 736,00 3 602,00
Артықшылықты акциялардың баланстық құны, теңге 1 100,00 1 100,00        
ROA, %                       -0,39   2,21
ROE, %                       -3,03   23,04
------------------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "FIRST HEARTLAND 
JÝSAN BANK" АҚ және оның еншілес компаниясының қаржылық есептілігі 
мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf6_2018_cons_rus.pdf

[2019-07-31]