"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 26.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ (Павлодар) Қазақстан қор биржасына 
2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

-------------------------------------------------------------
 Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ----------- -----------
Жеке капитал              71 832 504 73 424 454
Жиынтық активтер           145 855 205 140 472 780
Жиынтық міндеттемелер         74 022 701 67 048 326
Сауда-саттық көлемі          51 970 528 49 884 794
Жалпы кіріс              14 562 370 16 248 929
Таза табыс (таза зиян)         2 348 084  7 616 675
Жай акциялардың баланстық құны, теңге   427,87   437,87
ROA, %                    1,61    5,42
ROE, %                    3,27    10,37
ROS, %                    4,52    15,27
-------------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС 
жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының 
айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/PDEN/pdenf6_2018_cons_rus.pdf

[2019-07-03]