Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстан Ипотекалық компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ 10,6 млрд KZ2C00005833 (BASPb3) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 08.08. 19/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасының 
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан Ипотекалық компаниясы" 
Ипотекалық ұйымы" АҚ (Алматы) KZ2C00003333 (KASE негізгі алаңы, 
"облигациялар" санаты, KZIKb27) облигацияларын төменде берілген 
шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі.

------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:       KZ2C00005833      
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі:     BASPb3         
KASE сауда-саттық коды:       1 000,00        
Номиналдық құны, теңге:                   
Шығарылым көлемі, млн теңге:     100 000 000 000    
– тіркелген:             76 895 000 000     
– орналастырылған:          05.04.19        
Айналыста болудың алғашқы күні:   04.04.20        
Айналыста болудың соңғы күні:    05.04.20        
Айналыста болу мерзімі:       360 күн        
Купон мөлшерлемесі          жылдық 8,50%      
Купонды төлеу мерзімділігі:     жылына 1 рет айналым  
                   мерзімі соңына қарай 
Купонды төлеу кезеңділігі      05.04.20        
Уақыттық базасы:           30 / 360        
------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні:          08.08.19        
Өтеуге дейнгі мерзім:        237 күн        
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 10 000 000 000     
млн.теңге:                         
Лот көлемі, дана           1           
Сауда-саттық заты:          "таза" бағасы     
Сатуға өтінім түрлері:        шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:         жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:     10:30–12:30      
Өтінімдерді растау уақыты:      10:30–13:00      
Кесім уақыты:            15:00 (Т+0)      
Төлем уақыты:            08.08.19, 15:00    
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:     бағалары кесімді бағаға
                   тең немесе одан жоғары,
                   өтінімдер кесімделеді 
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:   "Қазақстан Халық    
                   банкінің Еншілес    
                   ұйымы "Halyk Finance" 
                   АҚ (Алматы)      
Сауда-саттық жүйесі секторы     Debts_List_ST1     
Сауда-саттық жүйесі тобы       Com_Bonds_ST1_Alt   
------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза емес" бағасы көрсетілуі тиіс.

Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен 
мәмілелер сомасын есептеу Әдістемесінің 3 бөлімі 18 – тармағына сәйкес 
есептеледі, ол http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-
жайында жарияланған.

Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер 
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып 
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде 
көрсетілген уақытқа дейін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ 
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере 
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. 
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат 
http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb3/ мекен-жайында жарияланған.

[2019-08-08]