14 тамыз күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-180 KZKD00000840) 14-ші шығарылымын жылдық 8,55 %-бен орналастыру арқылы 5,1 млрд теңге тартты
/KASE, 14.08.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық 
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік 
орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕУКАМ) орналастыру 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. Төменде 
арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың сұраным параметрлері мен 
нәтижелері берілген.

-------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:                         
------------------------------------------------- -----------------
Қатысушылар саны:                 2        
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді):   3 / 3      
оның ішінде:                            
– шектеулі:                    3 / 3      
– нарықтық:                    0        
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:      5 091,2     
оның ішінде:                            
– шектеулі:                    5 091,2     
– нарықтық:                    0        
Ұсынымға сұраным, %:               100,0      
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы",     94,2161  
номиналдан (барлығы /белсенді):                  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,      8,5500
жылдық % (барлығы /белсенді):                   
-------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен        
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау    
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.         

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:                       
------------------------------------------------- -----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      5 000 000    
облигациялар:                           
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:  5 091 230 000,0 
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:       3        
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың   2        
саны;                               
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      100,0      
жоспардан %:                            
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, %:  99,2161     
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың      8,5500      
кірістілігі, жылдық % :                      
-------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУКАМ-180 (KZKD00000956) 14-ші шығарылымын орналастыру 
бойынша мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған 
сәтте орындалды, барлық өтінімдер толық көлемде орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                           
----------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні:               14.08.19        
Өтеуге дейінгі мерзім:             13,7 жыл ((4 929 күн) 
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге:   5 000,0        
Сауда-саттық заты:               "таза" баға      
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70           
Өтінімдер беру әдісі:              жабық         
Өтінімдер беру уақыты:             09:00–11:00      
Өтінімдерді растау кезеңі:           09:00–11:30 (Т+0)   
Кесім уақыты:                  15:00 (Т+0)      
Төлеу датасы:                  14.08.19, 15:00 (Т+0) 
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:        кесімді бағамен    
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   қарсылама өтінімдердің 
                        көлеміне пропорционалды
Сауда-саттық жүйесінің секторы:         MEKAM_ST1       
Сауда-саттық жүйесінің тобы:          MEUKAM_180       
-----------------------------------------------------------------------

Бұрын өткізілген орналастыруы ескере отырып, МЕУКАМ-180 14-ші 
шығарылымының (KZKD00000840) толық көлемі 143 250 000 облигацияны 
номиналдық құны 143 250 000 000,00 теңгені құрады.

Қаржы министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде KASE қайталама 
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен 
жіберіледі. Бұл ретте KASE сауда-саттық жүйесін облигациялардың бағасы 
"таза бағамен" белгіленуі тиіс.

Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, 
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу 
ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің 
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш 
ережелердің мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.

[2019-08-14]