14 тамызда Қазақстан қор биржасында Алматы қаласының әкімдігі өзінің екі жылдық 1,1 млрд теңге KZAJ00000044 (ALK024_004) облигацияларын жылдық 0,35 %-бен орналастыра отырып, тартты
/KASE, 14.08.19/ – Бүгін, Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық 
жүйесінде Алматы қаласының жергілікті атқарушы органы борыштық 
бағалы қағаздарды орналастыру бойынша төменде берілген шарттар 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі деп 
хабарлайды.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                     
---------------------------------------------- ---------------
Қатысушылар саны:               1       
Берілген өтінімдердің саны           1 / 1     
(барлығы / белсенді):                     
Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге:   1 102,1    
Ұсынымға сұраным, %:              100,0     
Берілген өтінім бойынша "таза" бағасы, %:   100,0000    
Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық %: 0,3500     
--------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте 
 сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде     
 Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.  
    
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:                     
---------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,      1 101 008   
облигация:                          
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,      1 102 089 128,7
теңге                             
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:       1       
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің     100,0     
жоспардан %:                         
Қанағаттандырылған өтінімдердің        100,0000    
"таза" бағасы, %                       
Сатып алушылар үшін облигациялардың              
өтеуге кірістілігі, жылдық %:         0,3500     
--------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне 
сәйкес осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-
саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.

ОРАНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:                   
------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні:          14.08.19        
Өтеуге дейінгі мерзім:        1,7 жыл (619 күн)   
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 1 101 008 000     
млн.теңге:                         
Лот көлемі, дана           1           
Сауда-саттық заты:          "таза" бағасы     
Сатуға өтінім түрлері:        шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:         жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:     11:30–12:30      
Өтінімдерді растау уақыты:      11:30–13:00      
Кесім уақыты:            15:00 (Т+0)      
Төлем уақыты:            14.08.19, 15:00 (Т+0) 
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:     бағалары кесімді бағаға
                   тең немесе одан жоғары,
                   өтінімдер кесімделеді 
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:  Биржа қарсылама    
                   өтінімдер қабылдаған  
                   уақыт бойынша кесімдеу 
                   бағасымен       
Сауда-саттық жүйесі секторы     MBonds_ST       
Сауда-саттық жүйесі тобы       MS_Bonds_024      
------------------------------------------------------------

[2019-08-14]