27 тамыз күні Қазақстан қор биржасында "Байтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00006203 (BTRKb3) облигацияларын орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,75 % -бен орналастырып, 25,0 млрд теңге тартты
/KASE, 29.08.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Байтерек" 
Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00006203 (BTRKb3, 1 000 теңге, 
25,0 млрд теңге; 29.08.19–29.08.29, 30/360) облигацияларын орналастыру 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде 
сұраным параметрі мен арнайы мамандандырылған сауда-саттық нәтижесі 
берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                    
------------------------------------------------ -----------
Қатысушылар саны:                2     
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),  2 / 2   
соның ішінде:                        
– шектелімді:                  2 / 2   
– нақытқы:                    0     
Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге:    25 000,0  
– шектелімді:                  25 000,0  
– нарықтық:                   0     
Ұсынымға сұраным, %:               100,0   
Берілген өтінімдер бойынша купон мөлшерлемесі  9,7500   
(барлығы / белсенді):                    
------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен    
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.      

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                    
---------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    25 000 000   
облигациялар:                         
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 25 000 000 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:     2        
Өтінімдері қанағаттандырылған         2        
қатысушылардың саны:                      
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    100,0      
жоспардан %:                          
Қанағаттандырылған өтінімдердің купон     9,7500     
мөлшерлемесі, жылдық %:                    
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                         
------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:          29.08.19           
Өтеуге дейін мерзімі:         10 жыл (3 600 күн)      
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 25 000 000 000        
млн теңге:                             
Лот көлемі, дана:           1               
сауда-саттық заты:          купон мөлшерлемесі      
Өтінімдер беру әдісі:         шектелімді          
Өтінімдер беру уақыты:        жабық             
Өтінімдерді растау кезеңі:      12:00–12:30          
Кесім уақыты:             12:00–13:00          
Төлеу датасы:             13:30 (Т+0)          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:      29.08.19, 13:30        
Өтінімдер беру әдісі:         бағалары кесімді бағаға тең  
                   немесе одан төмен       
                   өтінімдер кесімделеді     
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   Биржа қарама-қайшы өтінімдерді
                   қабылдау уақыты        
                   бойынша, кесімді баға     
                   бойынша немесе сатушы     
                   үшін үтымдырақ баға      
                   бойынша,           
                   қанағаттандырылады      
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:    "SkyBridge Invest" АҚ    
                   (Алматы)           
Сауда-саттық жүйесінің секторы:    Debts_List_ST1        
Сауда-саттық жүйесінің тобы:     Com_Bonds_ST1_Alt       
--------------------------------------------------------------------

[2019-08-29]