04 қыркүйек күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-240 (KZKD00000832) төртінші шығарылымын жылдық 8,63 % - бен орналастыру арқылы 10,0 млрд теңге тартты
/KASE, 05.09.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық 
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік 
орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕУКАМ) орналастыру 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. Төменде 
арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың сұраным параметрлері мен 
нәтижелері берілген.

---------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:                          
-------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны:                 2         
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді):    3 / 3       
оның ішінде:                             
– шектеулі:                    3 / 3       
– нарықтық:                    0         
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:       10 006,3     
оның ішінде:                             
– шектеулі:                    10 006,3     
– нарықтық:                    0         
Ұсынымға сұраным, %:                100,0       
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы",              
номиналдан (барлығы /белсенді):          95,2437 
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,               
 жылдық % (барлығы /белсенді):           8,6300
---------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен         
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау     
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.          

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:                        
-------------------------------------------------- ------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      10 000 000    
облигациялар:                            
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:   10 006 328 333,3 
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:       3         
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың    2         
саны;                                
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      100,0       
жоспардан %:                             
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, %:  95,2437      
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың      8,6300      
кірістілігі, жылдық % :                       
---------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУКАМ-240 (KZKD00000832) төртінші шығарылымын 
орналастыру бойынша мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер 
аяқталған сәтте орындалды, барлық өтінімдер толық көлемде орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                           
----------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні:               04.09.19        
Өтеуге дейінгі мерзім:              15,4 жыл (5 545 күн) 
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге:   10 000,0        
Сауда-саттық заты:               "таза" баға      
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70           
Өтінімдер беру әдісі:              жабық         
Өтінімдер беру уақыты:             09:00–11:00      
Өтінімдерді растау кезеңі:           09:00–11:30 (Т+0)   
Кесім уақыты:                  до 15:00 (Т+0)     
Төлеу датасы:                  04.09.19, 15:00 (Т+0) 
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:        кесімді бағамен    
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   қарсылама өтінімдердің 
                        көлеміне пропорционалды
Сауда-саттық жүйесінің секторы:         MEKAM_ST1       
Сауда-саттық жүйесінің тобы:          MEUKAM_240       
-----------------------------------------------------------------------

Бұрын өткізілген орналастыруы ескере отырып, МЕУКАМ-240 төртінші 
шығарылымының (KZKD00000832) толық көлемі 369 653 073 облигацияны 
номиналдық құны 369 653 073 000,00 теңгені құрады.

Қаржы министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде KASE қайталама 
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен 
жіберіледі. Бұл ретте KASE сауда-саттық жүйесін облигациялардың бағасы 
"таза бағамен" белгіленуі тиіс.

Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, 
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу 
ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің 
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш 
ережелердің мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.

[2019-09-05]