2019 жылдың қаңтар-тамыз айында Қазақстан қор биржасындағы инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарының сауда-саттығы 77,8 % өсіп, 483,8 млн теңгені құрады
/KASE, 11.09.19/ – 2019 жылдың қаңтар-тамыз айында Қазақстан қор 
биржасындағы (KASE) инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарының 
сауда-саттығының көлемі 483,8 млн тенгені құрап, 2018 жылмен 
сатылстырғанда 77,8 % өсті.

2018 жылдың соңғы сегіз айларымен (мамыр-желтоқсан) салыстырғанда 
инвестициялық қорлардың бағалы қағаздардыңн сауда-саттықтарының 
көлемі 38,8 % өсті.

Төмендегі кестеде 2019 жылдағы биржалық нарықтың көрсетілген 
секторындағы сауда-саттық көлемі айлар бойынша, сондай-ақ өткен 
жылдың салыстырмалы мәліметтері көрсетілген.


-----------------------------------------------------------------
Жыл,    I  II  III  IV   V   VI  VII VIII барлығы
айы                               
-------- ---- ----- ------ ---- ------ ------ ----- ----- -------
2019   19,3 30,8  35,3 37,7 145,4 136,8 58,4 20,2  483,8
-------- ---- ----- ------ ---- ------ ------ ----- ----- -------
2018   19,0 27,8  3,6 35,1  39,8  58,5 74,6 13,9  272,2
тренд, % +1,6 +11,0 +888,7 +7,1 +265,6 +134,0 -21,7 +45,4  +77,8
-----------------------------------------------------------------

[2019-09-11]