23 қыркүйек күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-180 (KZKD00000444) төртінші шығарылымын жылдық 9,13 %-бен орналастыру арқылы 4,1 млрд теңге тартты
/KASE, 07.10.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық 
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік 
ұзақ мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕУКАМ) орналастыру 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. Төменде 
арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың сұраным параметрлері мен 
нәтижелері берілген.

-------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                       
------------------------------------------------- -----------------
Қатысушылар саны:                 1        
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді):   1 / 1      
оның ішінде:                            
– шектеулі:                    1 / 1      
– нарықтық:                    0        
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:      4 139,4     
оның ішінде:                            
– шектеулі:                    4 139,4     
– нарықтық:                    0        
Ұсынымға сұраным, %:               100,0      
Берілген өтінімдер бойынша номиналдан "таза"    82,0399     
 бағасы (барлығы / белсенді):                   
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,           9,1300

жылдық % (барлығы / белсенді):                   
-------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен        
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау    
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.         

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                      
------------------------------------------------- -----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      5 000 000    
облигациялар:                           
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:  4 139 425 555,6 
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:       1        
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың   1        
саны;                               
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      100,0      
жоспардан %:                            
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, %:  82,0399     
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың      9,1300      
кірістілігі, жылдық % :                      
-------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУКАМ-180 (KZKD00000444) төртінші шығарылымын
орналастыру бойынша мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер
аяқталған сәтте орындалды, барлық өтінімдер толық көлемде орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                           
----------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні:               07.10.19        
Өтеуге дейінгі мерзім:             6,9 жыл (2 471 күн)  
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге:   5 000,0        
Сауда-саттық заты:               "таза" баға      
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70           
Өтінімдер беру әдісі:              жабық         
Өтінімдер беру уақыты:             09:00–11:00      
Өтінімдерді растау кезеңі:           09:00–11:30 (Т+0)   
Кесім уақыты:                  15:00 (Т+0) дейін   
Төлеу датасы:                  07.10.19, 15:00 (Т+0) 
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:        кесімді бағамен    
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   қарсылама өтінімдердің 
                        көлеміне пропорционалды
Сауда-саттық жүйесінің секторы:         MEKAM_ST1       
Сауда-саттық жүйесінің тобы:          MEUKAM_180       
-----------------------------------------------------------------------

Осының алдында өткізілген орналастыруды есепке алғанда, МЕУКАМ-180 
төртінші шығарылымының (KZKD00000444) толық көлемі 61 000 000 
облигацияны, оның номиналдық құны 61 000 000 000,00 теңгені құрады.

Қаржы министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде KASE қайталама 
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен 
жіберіледі. Бұл ретте KASE сауда-саттық жүйесін облигациялардың бағасы 
"таза бағамен" белгіленуі тиіс.

Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, 
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу 
ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің 
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш 
ережелердің мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.

[2019-10-07]