"Қазақстан даму банкі" АҚ Қазақстан қор биржасында 08 қазанда KZ2C00006286 (BRKZb17) 20 жылдық облигацияларын орналастырып, 20,0 млрд теңге тартты
/KASE, 08.10.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Қазақстан даму 
банкі" АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00006286 (BRKZb17, 1 000 теңге, 20 млрд 
теңге; 07.10.19–07.10.39, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша 
арнайы мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде сұраным 
параметрі мен арнайы мамандандырылған сауда-саттық нәтижесі берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                    
------------------------------------------------ -----------
Қатысушылар саны:                1     
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),  1 / 1   
тек шектелімді:                       
– шектелімді:                  1 / 1   
– нарықтық:                   0     
Белсенді өтінім көлемі, млн теңге:        20 000,0  
– шектелімді:                  20 000,0  
– нарықтық:                   0     
Ұсынымға сұраным, %:               100,0   
Берілген өтінімдер бойынша номиналдан таза    100,0000  
бағасы (барлығы/белсенді)                  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,     0,1500   
жылдық %, (барлығы/белсенді)                
------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен    
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.      

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                      
-------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      20 000 000   
облигациялар:                           
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:   20 000 000 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:       1        
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың саны: 1        
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      100,0      
жоспардан %:                            
Қанағаттандырылған өтінімдердің купон       100,0000    
мөлшерлемесі, жылдық %:                      
-------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                         
------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:          07.10.19           
Өтеуге дейін мерзімі:         20 жыл (7 200 күн)      
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 20 000 000 000        
млн теңге:                             
Лот көлемі, дана:           1               
Предмет торга:            таза бағасы          
Өтінімдер беру әдісі:         шектелімді          
Өтінімдер беру уақыты:        жабық             
Өтінімдерді растау кезеңі:      11:30–12:30          
Кесім уақыты:             11:30–13:00          
Төлеу датасы:             14:30 (Т+0)          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:      07.10.19, 14:30        
Өтінімдер беру әдісі:         бағалары кесімді бағаға тең  
                   немесе одан төмен       
                   өтінімдер кесімделеді     
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   Биржа қарама-қайшы өтінімдерді
                   қабылдау уақыты        
                   бойынша, кесімді баға     
                   бойынша немесе сатушы     
                   үшін үтымдырақ баға      
                   бойынша,           
                   қанағаттандырылады      
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:    "Казкоммерц Секьюритиз"   
                   ("Казкоммерцбанк" АҚ     
                   еншілес ұйымы)        
Сауда-саттық жүйесінің секторы:    Debts_List_ST1        
Сауда-саттық жүйесінің тобы:     Bonds_ST1_M          
--------------------------------------------------------------------

[2019-10-08]