Бүгін Қазақстан қор биржасында "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ KZ2C00006161 (AGKKb12) 3,3 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 10.10.19/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы 
(KASE) KASE сауда-саттық "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ (Алматы) 
KZ2C00006161 (KASE балама алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, 
AGKKb12) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген 
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.

---------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:     купондық облигациялар 
ISIN:               KZ2C00006161      
KASE сауда-саттық коды:      AGKKb12        
Номиналдық құны, теңге:      1 000         
Шығарылым көлемі, млн теңге:               
– тіркелген:           70 000 000 000     
– орналастырылған:        –           
Айналыста болудың басталуы:    облигацияларды     
                 орналастыру бойынша  
                 алғашқы болған сауда- 
                 саттықты өткізу күні  
Өтеудің басталу күні       кейірінек анықталады  
Айналыста болудың соңғы күні:   кейірінек анықталады  
Айналыста болу мерзімі:      7 жыл (2 520 күн)   
Купон мөлшерлемесі        облигацияларды     
                 орналастыру бойынша  
                 алғашқы болған сауда- 
                 саттықты өткізу күні  
Купонды төлеу мерзімділігі    облигацияларды     
                 орналастыру бойынша  
                 алғашқы болған сауда- 
                 саттықты өткізу күні  
Купон төлеуді бастау күні:    жылына екі рет     
Уақыттық базасы:         30 / 360        
--------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні:        10.10.19        
Жарияланған орналастыру көлемі  3 313 317 000     
Лот көлемі, дана         1           
Сауда-саттық заты:        купон мөлшерлемесі   
Сатуға өтінім түрлері:      шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:        жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:   11:30–12:00      
Өтінімдерді растау уақыты:    11:30–12:30      
Кесім уақыты:           14:00 (Т+0)      
Төлем уақыты:           10.10.19, 14:00    
Өтінімдерді қкесімдеу әдісі:   бағалары кесімді бағаға
                 тең немесе одан төмен 
                 қарсылама өтінімдер  
                 кесімделеді      
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімдеу бағасына тең 
                 немесе қарсылама    
                 өтінімдерді қабылау  
                 уақыты бойынша сатушы 
                 үшін ең ұтымды баға  
                 бойынша        
Сауда-саттық бастамашысы     "Казкоммерц Секьюритиз"
                 АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ
                 еншілес ұйымы)     
Сауда-саттық жүйесі секторы    Debts_List_ST1     
Сауда-саттық жүйесі тобы     Bonds_ST1_M      
---------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере 
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.

Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында 
жарияланған.

Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf 
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған 
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына 
сәйкес есептеледі.

Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз 
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып 
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар 
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 
18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.

KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен 
http://kase.kz/ru/bonds/show/AGKKb12/ мекен-жайында танысуға болады.

[2019-10-10]